Komu pomagamy ?

•    osobom doświadczającym nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu (tj. utrata pracy, zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.),
•    przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwem wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny,
•    w sytuacjach prób i zamachów samobójczych,
•    ofiarom wypadków i napadów, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,
•    osobom przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód),
•    mającym trudności małżeńskie lub w kontaktach z dziećmi,
•    kobietom z objawami syndromu postaborcyjnego,
•    osobom przeżywającym trudności w relacjach społecznych,
•    rodzinom zastępczym lub adopcyjnym, borykającymi się trudnościami wynikającymi z nowej sytuacji rodzinnej,
•    osobom doznającym egzystencjalnych kryzysów wartości lub wiary itd.